Samaka

Samaka, landbouwproject en gezondheidsprogramma
Samaka is afgeleid van Samahan ng mga Magbubukid na Kababaihan ng Aurora (de uitvoerende organisatie). Het is geallieerd aan de regionale boerenvrouwenorganisatie AMIHAN en AMGL in centraal Luzon en heeft samenwerkingsverbanden met verschillende vrouwenorganisaties in de provincie Aurora. De titel van het project luidt:” Ondersteuning van het proces van versterking van de capaciteit van arme boerenvrouwen in de provincie Aurora op de Filippijnen om zelf hun toekomst in handen te nemen”. De provincie Aurora ligt in het oosten van het eiland Luzon waarvan Baler de hoofdstad is. De ruim 100.000 kwetsbare boeren die hier wonen hebben dringend steun van buitenaf nodig en gerichte hulp om een duurzaam bestaan op te bouwen. Door de jaren heen zijn de boeren zich ervan bewust geworden dat ze in hun gevecht voor een betere toekomst vooral op eigen kracht moeten bouwen. In de strijd voor een rechtvaardige maatschappij spelen het boerenverbond PAMANA en de boerenvrouwen organisatie SAMAKA een belangrijke rol.

In Aurora, waar met het landbouwproject is gestart, is een derde gedeelte van de inwoners afhankelijk van de landbouw. Zo’n 90% hiervan zijn arme boeren. Meer dan de helft van de bevolking is vrouw. De boeren en boerinnen produceren het dagelijkse voedsel voor de bevolking van de hele provincie en een deel wordt uitgevoerd naar andere delen van de regio. De boeren ondervinden een groot aantal problemen: ze zijn geen eigenaar van het land dat ze bewerken en de verhouding tussen landeigenaar en huurlingen is onrechtvaardig. De lonen zijn laag evenals de prijzen voor de landbouwproducten. De kosten voor landbewerking zijn hoog en de praktijken in opkoop van landbouwproducten niet rechtvaardig. Bovendien is er nauwelijks of geen steun van de regering. De boerenvrouwen, die naast het huishouden ook als arbeider op het land werken, verdienen minder dan de mannen voor hetzelfde werk.

Natuurgeweld
Deze langgerekte archipel van duizenden eilanden, is van nature gevoelig voor natuurgeweld. De inwoners van de provincie Aurora hebben ook te lijden onder de jaarlijks terugkerende natuurrampen zoals overstromingen, tyfoons en landverschuivingen. Dit vernietigende natuurgeweld heeft een grote impact op de inwoners van de provincie. Honderden hectares oogst gaan jaarlijks verloren door de overstromingen en de landverschuivingen, maar overigens ook door de overtollige houtkap en de mijnbouw. Als dit natuurgeweld weer een vernietigingsslag heeft geleverd dan is het een eerste vereiste om een aantal basisvoorzieningen op orde te krijgen. Eerste hulp bieden is op dat moment van cruciaal belang. Die eerste hulp is onderdak verschaffen en de mensen voorzien van vers drinkwater en voedsel. Vervolgens moet er voor gezorgd worden dat de mensen voedselpakketten ontvangen en moet men proberen te schade te minimaliseren.
Door genoeg steun en door de benodigde kennis die kan worden aangeboden, moet er geprobeerd worden om de tyfoons vóór te zijn en het natuurgeweld beter te beheersen zodat er minder schade aangericht wordt. De rigoureuze houtkap, door grote vaak buitenlands bedrijven, die ook veel schade heeft berokkend, heeft veel landverschuivingen veroorzaakt. Met behulp van de boeren probeert men de hellingen weer te bebossen.

Het doel
Het algemene doel van SAMAKA is de boerenvrouwen in staat te stellen bij te dragen aan de opbouw van een meer menswaardige maatschappij. Dit kan gerealiseerd worden door de leden bepaalde projecten uit te laten voeren onder begeleiding van capabele leiding. Daarom is het realiseren van training en vorming van vrouwelijke leiders van grote betekenis. Doelen zijn ook het opzetten van concrete projecten die beantwoorden aan de behoeftes van de gemeenschap.
Bereiken van het doel
Om deze doelstelling te bereiken zijn er programma’s uitgezet zoals het organiseren van de gemeenschap en haar leiders. Training en vorming van fundamentele mensenrechten (met nadruk op vrouwen en kinderen), rampenbestrijding. Ondersteunende activiteiten zoals het opzetten van een apotheek, medische keuringen en voedingsprogramma’s voor ondervoede kinderen. Gezondheidsprogramma’s zoals basisgezondheidszorg, kruidenmedicijnen, kruidentuinen, acupunctuur en acupressuur. Inkomstenwerving. In- en verkoop van agrarische producten, productie van bezems en strohoeden en de conservering van voedsel.

Voeding, gezondheid en land
Landbouw en gezondheid zijn in dit project als ware met elkaar verweven. Een onderdeel zijn de zogenaamde kruidentuinen of groententuinen. Een project waar vrouwen worden opgeleid om kruidentuinen aan te leggen, te onderhouden en te bewerken. De volgroeide kruiden worden verwerkt tot kruidengeneesmiddelen. Het dient dus twee doelen.
Het hele project, waarin landbouw en gezondheid elkaar overlappen met als uiteindelijk doel: landhervorming, voedselzekerheid en gezondheidzorg.