Project J4WGM (Justice for Willem Geertman Movement)

De moord op Willem Geertman, op 3 juli 2012, was de honderdste politiek gekleurde moord sinds het aantreden van president Aquino (toen anderhalf jaar geleden). Sindsdien staat de teller al op meer dan honderdveertig politieke moorden.

De onderzoeksrechter heeft geoordeeld dat er sprake is geweest van roofmoord. Er is tenslotte een tas van Willem gestolen. Mensenrechtenorganisaties in de Filipijnen willen dat er erkend wordt dat er sprake is geweest van een moord met een politieke achtergrond, omdat Willem zich sterk maakte voor de rechten van de armste mensen in de Filipijnen en ook omdat de omstandigheden waaronder de moord plaatsvond overduidelijk in die richting wijzen.

Voor hen is de erkenning van dit feit van groot belang, omdat er dan eindelijk duidelijk wordt dat de rijke bovenlaag van de bevolking niet straffeloos met ongeoorloofde praktijken hun belangen kan verdedigen.

We hebben een begroting ontvangen van de bijkomende kosten voor de rechtszaak tegen de daders van de moord op Willem. De advocaten die zich met deze zaak bezighouden werken pro deo. Er is echter geld nodig voor de reiskosten van de advocaten en de getuigen, eten voor de getuigen en zelfs voor het indienen van een herzieningsverzoek. Verder kunnen de getuigen niet werken op de reis- en zittingsdagen en dus geen inkomen genereren. Het juridisch apparaat in de Filipijnen werkt erg traag. Ook dit is in het belang van de machthebbers: de lange adem kost ook hier geld.

Willems weduwe Aurora ,Willems collega’s en Filipijnse mensenrechtenorganisaties hebben de J4WGM  gestart. We hebben als stichting besloten ze te steunen en op te nemen als een van onze projecten.

Advertenties