onderwijs


Onderwijs is de basis voor een betere toekomst. Daarom steunen we reeds een groot aantal jaren kinderen uit boerenfamilies.
Alle door ons gesteunde kinderen zijn kinderen van deelnemers van de organisatie SAMAK in de provincie Aurora. We steunen vanaf dit schooljaar ook de kinderen van de gezinnen op Hacienda Luisita in Farlac.
De kinderen op de basis- en de middelbarescholen krijgen gratis onderwijs. Wel moet er betaald worden voor kleding, schoenen, schriften, pennen en dergelijke. Ook steunen we hun ouders omdat de kinderen niet beschikbaar zijn om mee te werken op het land.
De collegestudenten verdienen ook zelf een deel van het benodigde bedrag voor studie- en huisvestingskosten.

diploma uitreiking

In het schooljaar 2010-2011 konden met onze hulp 34 kinderen naar school , terwijl in het schooljaar 2011-2012 48 kinderen door ons konden worden ondersteund.

Advertenties