nieuwsbrief maart 2013

Stichting Filippinos, long, colorkopie

Stichting Stimulering Zelfredzaamheid Filippinos

Nieuwsbrief nr 3

Maart 2013

‘Mensen helpen zichzelf te helpen’

toespraak Wim<a

Willem Geertman werd op 19 maart 1945 geboren in Heeten.

Hij wilde priester worden en na de lagere school ging hij naar het Klein Seminarie in Zenderen. Zes jaar later vertrok hij naar de paters Karmelieten in Oss.

In Nijmegen studeerde Willem theologie. Een jaar voordat hij afstudeerde, ging hij als uitwisselingsstudent naar de universiteit in Manilla. Daar kwam hij in contact met de studentenbeweging die zich verzette tegen dictator Marcos.

Met een aantal medestudenten besloot Willem om niet als priester maar op hun eigen manier hulp te bieden aan de kansarmen. Ze sloten zich aan bij de Calama groep die in Zuid-Amerika, op de Filippijnen en in Rotterdam werkte.

Op uitnodiging van bisschop Labayo startten ze in 1971 een project voor de kansarme boeren in de provincie Aurora op de Filippijnen. Ze bouwden een hutje, sliepen op een matje en hielpen met planten en oogsten van rijst. Willems levensmotto was: ‘Mensen helpen zichzelf te helpen’. En dat motto bracht hij zijn hele werkzame leven in de praktijk.

In 1986 werd het vormingscentrum Bataris in Baler geopend waar vrouwen-, boeren- en tribalorganisaties getraind werden. Veel Filippino’s die voor het vormingscentrum werkten, zijn vermoord en bij de opening van het vormingscentrum stond op het hek gekalkt: ‘Kill Willem’.

Op 16 augustus 2011 trouwde Willem op de Filippijnen met Aurora Santiago; zij was al tien jaar zijn collega. Ze waren van plan om deze zomer in Nederland hun huwelijk te vieren. Het mocht niet zo zijn. Op 3 juli 2012 werd Willem vermoord, voor het kantoor van de NGO Alay Bayan Incorporation (ABI) waar hij sinds 2009 directeur was. Roofmoord, volgens de Filippijnse regering. Zijn collega’s en zijn familie betwijfelen dat. Vanwege zijn steun aan de kansarmen hadden de militairen hem al tientallen jaren in het vizier.

Willem was zich er voortdurend van bewust dat zijn leven gevaar liep maar dat weerhield hem er niet van om door te gaan met het verwezenlijken van zijn idealen.

De Stichting Zelfredzaamheid Filippinos is vastberaden om Willems dromen verder vorm te geven.

Weduwe Willem bezoekt Nederland

De pastoor van Raalte en de boer van Stoppelhaene 2011

Hoogtepunt van het bezoek was de Stoppelhaene in Raalte waar Au op 9 oktober de opbrengst van de oogstgave ,maar liefst € 32.450,-, voor het Samakaproject in ontvangst mocht nemen.

Afgelopen najaar waren Willems weduwe Au (Aurora) Santiago en Theresa Britanico, een collega bij Alay Bayan Inc. in Nederland. In zes weken hebben ze enorm veel werk verzet. Ze bezochten sponsororganisaties in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland, en ze voerden overleg met sprekers op de conferentie over Human Rights van de VN in Genève. Overal waar ze kwamen, vroegen Au en Theresa aandacht voor de J4WGM (Justice for Willem Geertman Movement). Bij de Nederlandse regering, het Europees Parlement en de VN hebben Au en Theresa erop aangedrongen een oproep te doen aan de Filippijnse overheid om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de moord op Willem, en de verdachten strafrechtelijk te vervolgen.

Kijk voor krantenartikelen op www.destentor.nl en artikel in de stentor van 3 juli

Projecten

Op dit moment steunen wij vier projecten: het schoolfonds, het landbouwproject, het gezondheidsproject en Samaka-project.

Het lijken misschien kleine stapjes, maar we gaan echt de goede kant op.

Schoolfonds

In het schooljaar 2012-2013 konden dankzij het schoolfonds 47 kinderen naar school gaan. De ouders werken voor de boerenvrouwenorganisatie Samaka en voor Alay Bayan.

Twintig kinderen gingen naar Elementary School, vijftien naar High School en twaalf naar College. Ze zijn dankbaar en boeken goede resultaten.

De scholieren waren erg ontdaan over de moord op Willem. Door zelf geld in te zamelen en op allerlei manieren aandacht te vragen voor de campagne hebben ook zij hun steentje bijgedragen aan de J4WG.

Wij ontvingen een bedankbrief waaruit we hieronder een deel citeren:

‘To Stichting Filipinos,

Jaime and Arlyn Calizar, the students to whom you extended your generosity have finished their first year in the local secondary school. They are enrolled at Burgos National High School. These kids participates actively in their school activities.

Their grades were relatively low. They are still kids and cannot help but be affected in their current family problems. However, again, they are not without a support. A priest and I are helping them to cope up with the situation, hoping that this problems will be solved and come to pass. Your generosity has been a very big help in making things possible for Jaime and Arlyn. Again, accept my sincere gratitude and honest prayer as a reciprocate to your kindness.

Sr.Maria Resurrecion Ronqouillo O.Carm’

Hacienda Luisita

Dit project is in de provincie Tarlac. Het is een onderdeel van de suikerplantage en omvat tien dorpen. De leefsituatie is er slecht. Er zijn onvoldoende inkomsten voor een ‘decent life’: eten voor het gezin, onderwijs voor de kinderen en gezondheidszorg.

Lees meer over onderwijs

Landbouwproject

Het Hoogste Gerechtshof heeft bepaald dat het land teruggegeven moet worden aan de boeren maar de landeigenaar trekt zich daar niets van aan. Integendeel, het project stuit op forse tegenwerking zodat het maar moeizaam van de grond komt. Helaas doet de regering er ook niets aan. Wij kunnen wel helpen met klein materiaal en zaaigoed zodat de bewoners voedsel voor de eigen gemeenschap kunnen produceren. Maar dat is nog steeds te weinig om alle monden te voeden.

Hopelijk horen we binnenkort meer over de plannen en mogelijkheden in 2013.

Lees meer over landbouw

Gezondheidsproject

Dit project had een vliegende start. In 2011 en het eerste half jaar van 2012 zijn in vijf van de tien dorpen gezondheidsteams gevormd. De leden van die teams volgden een basisopleiding die ze nu volop in de praktijk brengen. Denk daarbij aan:

– inventarisatie van de gezondheidsproblemen;

– het prepareren en gebruiken van kruidenmedicijnen;

– acupressuur;

– het signaleren van ondervoede kinderen

Een van de doelen is dat 500 kinderen 2 x per week een voedzame maaltijd krijgen in de drie ‘magere maanden’ van het jaar.

Lees meer over gezondheid

Klik hier voor een verslag over het eerste half jaar van 2012.

Samaka project

De Stoppelhaene heeft de opbrengst van de oogstgave van 2012 bestemd voor het Samaka project.

Tijdens haar bezoek aan Nederland ontving Au, de weduwe van Willem Geertman, een cheque van € 32.450,-. Het geld wordt via de boerenvrouwenorganisatie Samaka besteed aan waterpompen en zaaigoed, verwerking van medicinale kruiden en conservering van voedsel in de noordelijke provincie Aurora op de Filippijnen. Organisaties van boeren, vrouwen, tribals en jongeren werken hier al jaren samen om de leefomstandigheden te verbeteren.

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte die elk jaar de oogstgave regelt, heeft ook na de moord op Willem het volste vertrouwen in het project. “Het geld komt goed terecht”, zegt woordvoerder Bertus de Haan. “We geven ook niet 32 mille ineens, maar betalen in termijnen en krijgen regelmatig verslag van de voortgang’’.

Lees meer over Samaka

Financiën

Gelukkig ontving de stichting in 2012 weer voldoende middelen voor het schoolfonds en voor de andere projecten.

Wij zijn vastberaden om verder vorm te geven aan de droom van Willem.

We hebben de mensen op de Filippijnen dan ook beloofd dat we de projecten blijven ondersteunen.

Daarvoor hebben wij uw hulp hard nodig!

Het jaarverslag 2012 met een gespecificeerd overzicht van alle inkomsten en uitgaven zetten we in het voorjaar op de website.

Schenken met belastingvoordeel

Een periodieke schenking die de notaris in een akte vastlegt en een looptijd heeft van minimaal vijf jaar is volledig aftrekbaar voor de belasting. Voor meer informatie kunt u mailen naar stichtingfilippinos@hotmail.nl

Nieuws

– Het bestuur van de Stichting Filippinos bestaat met ingang van dit jaar uit: Toon en Josine Geertman – Aa, Jan en Maria Jutten – Geertman, Herman Geertman en Elisabeth van Leeuwen. Elisabeth is het eerste bestuurslid van de jongere generatie.

– Nog een positief bericht: de commissie Vasten Aktie in Wierden heeft het gezondheidsproject Hacienda Luisita uitverkoren als goed doel voor 2013!

– Deze website nu een jaar online en werd bezocht door mensen uit 23 landen. Op 5 juli was er een piek van 771 bezoekers.

Top 5 van de meest bekeken berichten:

1. Overlijden Willem

2. De stichting

3. Herdenkingsbijeenkomst

4. Ode aan Wim

5. Fotogalerij