nieuwsbrief april 2012 & jaarverslag

Mede namens Wim en Aurora in de Filippijnen, zijn wij enorm verheugd en aangenaam verrast door de vele bijdragen die de stichting het afgelopen jaar mocht ontvangen.

PROJECTEN
Graag doen wij verslag van de projecten die wij het afgelopen jaar konden ondersteunen door uw donaties van totaal € 12.950,00.
Deze bedragen zijn meer dan besteed. De extra onkosten bij de verschillende projecten zijn betaald uit ontvangen giften van mensen in de provincie Tarlac en Manilla.

Het schoolfonds
18 kinderen hebben met ieder een bedrag van 36 Euro in het schooljaar 2011-12 de lagere school kunnen volgen;
met ieder een bedrag van 53 Euro hebben 18 kinderen in het schooljaar 2011-2012 de high school kunnen volgen;
en met ieder een bedrag van 360 euro hebben 12 kinderen college kunnen volgen in het school jaar 2011-2012.
Totaal ca. € 5.922,00

Door deze steun aan de schoolkinderen en natuurlijk met alle steun van de ouders, kunnen we gelukkig concluderen dat alle kinderen het afgelopen schooljaar, juni 2011-maart 2012, met succes hebben doorlopen, en met zekerheid kunnen zeggen dat ze in maart overgaan of slagen voor hun eindexamen (elementaryschool, high school en college).

De ouders zeggen vaak: het enige wat we onze kinderen als nalatenschap kunnen geven is een afgeronde studie waarmee ze zelf aan de slag moeten, van ons kunnen ze geen geld of land erven.

Het gezondheidsprogramma
Het geld voor het gezondheidsprogramma is besteed aan trainingen voor vrouwen die zich opgegeven hebben voor het opzetten van een community based gezondheidsprogramma. Na de training zijn ze direct aan de slag gegaan in hun dorp. Prioriteit is eerste hulp en het produceren en toepassen van kruidenmedicijnen. Voor de productie van kruidenmedicijnen hebben de mensen behoefte aan trainingen, het gaat er om te weten welke kruidenmedicijnen effectief zijn voor welke ziekten, voor de toepassing ligt het wat gemakkelijker, vooral oudere mensen hebben veel ervaring;
Recentelijk hebben enkele doctoren uit Manilla een uitgebreide gezondheidstraining gegeven aan 24 geïnteresseerde mannen en vrouwen van Luisita. Een goede basis om in hun eigen dorpen door te gaan.
Voor dit jaar is gepland een bijeenkomst voor basic health workers van de verschillende dorpen, om ervaringen uit te wisselen en om te zien hoe ze beter kunnen samen werken. Ook wordt gedacht aan de bouw van een community based health center.
Tevens is geld gebruikt voor de aanschaf van ‘eerste hulp’ medicijnen, die tegen kostprijs worden verkocht. Verder zijn er aankopen gedaan voor het vervaardigen van kruidenmedicijnen. Meer trainingen zijn voor 2012 gepland. Het plan is ook om op grotere schaal kruiden te planten.

De onkosten voor de trainingen gedurende 2011: Php 38.000.=
Inkoop eerste hulp medicijnen:                                 Php 32.000.=
Productie van kruiden/ medicijnen:                         Php 25.000.=
Subtotaal:                                                                       Php 95.000.= ( € 1640, =)

De eigen bijdrage van de mensen zelf bestaat uit voedsel tijdens de trainingen.

Gezondheidstraining in haciënda Luisita

Het landbouwproject
Voor het landbouw project hebben de boeren van de haciënda het geld gebruikt voor aanschaf van gereedschap zoals schoppen, harken, watersproeiers en aan zaden, rijst en groenten en vruchtbomen. Voor 2012 is de wens aanschaf van waterbuffels en waterpompen voor irrigatie.
Gereedschap                                              Php 95.000, =
Zaadgoed                                                    Php 70.000, =
Training Sustainable agriculture           Php 20.000, =
Subtotaal                                                     Php 185.000,= (€ 3.190, =)

De belangrijkste ontwikkeling voor de boeren van haciënda Luisita is dat het Hoogste Gerechtshof heeft verklaard dat zij onder het land hervormingsprogramma van de regering recht hebben op het land van de haciënda. Toch probeert de regering Aquino dit besluit tegen te houden (zijn familie is de eigenaar van de haciënda) door van de boeren een te hoge prijs te eisen, die ver boven hun budget gaat.

Noodhulp
De noodhulp voor de slachtoffers en overlevenden van de overstromingen vorig jaar is besteed aan voedselpakketten. In totaal hebben 313 families een voedsel pakket ontvangen. Deze families zijn verdeeld over drie dorpen: een in de provincie Pampanga en twee dorpen in de provincie Nueva Ecija.
Collega’s van Wim in de Alay Bayan Inc. hebben ter plaatse onderzoek gedaan en hebben vastgesteld welke families het meest getroffen zijn en ook waaraan de mensen het meeste behoefte hadden. Zelf is Wim aanwezig geweest bij de uitdeling in de drie dorpen en heeft hij ook kunnen vertellen van wie het geld voor de hulpgoederen afkomstig was.

Daarnaast is door de Alay Bayan Inc., het regionale disaster management instituut waar Wim werkt, veel aandacht besteed aan trainingen met mensen in de dorpen over hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op rampen die gaan komen. O.a. hebben zij een “ food for work” programma gestart, waarbij de arme boeren meehelpen aan het schoonmaken van de kanalen met het verwijderen van waterlelies, welke de doorstroom van het water verhinderen en zo oorzaak zijn van overstromingen.

Boodschap van Wim vanuit de Filippijnen
Ondanks alle problemen hier, vooral bij de boeren, blijft het steeds weer een aangename en soms bijna onbegrijpelijke verrassing hoe de mensen hier hun dankbaarheid tonen. Dat is voor mij ook steeds weer een noodzakelijke steun in de rug.
Met jullie hulp maakt het mijn en ons werk ook allemaal even makkelijker.
Nogmaals hartelijk dank.
En natuurlijk wil ik jullie ook graag namens de boeren hier vragen jullie steun van het afgelopen jaar ook komend jaar voort te zetten.
In juni gaan de kinderen weer naar school en ze willen graag door studeren en hun ouders zijn heel benieuwd of ze komend schooljaar ook weer kunnen rekenen op jullie steun. *
*Wij kunnen u meedelen dat in verband met ontvangst van gelden in het najaar 2011 en voorjaar 2012, het schoolfonds weer met € 5.000,00 is gevuld, zodat de ouders en kinderen zich voor het schooljaar 2012-2013 geen zorgen hoeven te maken.

Bijeenkomst in een dorp waar een ‘’food for work’’ programma wordt gehouden

FINANCIËLE POSITIE

In het jaar 2011 ontvingen wij aan donaties een totaal bedrag van € 12.950,00 ten opzicht van € 11.020,00 in 2010.

De specificatie hiervan was
€ 3.450 voor het schoolfonds
€ 2.710 voor het gezondheidsproject
€ 3.055 voor het landbouwproject
€ 3.735 voor noodhulp
€ 12.950 totaal

verlies-en winstrekening

saldo 31-12-2010                          € 7.641
ontvangsten 2011                   € 12.950

                                                        € 20.591
uitgaven 2011
transfer schoolfonds  € 5.000
landbouw                      € 3.100
gezondheid                   € 1.600
noodhulp                       € 2.895

                                                          € 12.595

                                                          €    7.996
kosten 2011
Kamer van Kooph  € 27
Schenkservice
Contract                   € 75
Bankkosten             € 61

                                                            €    -163
saldo 31-12-2011                             €  7.833

HET JAAR 2012

Het Samaka project
Naast genoemde projecten kan dit jaar, in verband met de toezegging van de WOR (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte) en de Oogstgavecommissie van de Stöppelhaene* te Raalte, ook gestart worden met een nieuw project in de provincie Aurora:

Samaka: de focus van dit project is gericht op:
productie verhogen /rampenbestendige landbouw/ gezondheidszorg
a. aanschaf zaadgoed( groenten en vruchtbomen) + aanschaf 2 waterbuffels
b. uitbreiding gemeenschappelijke groentetuinen t.b.v. dagelijks voedsel vermarkting
c. opzet van kwekerij van vruchtbomen
d. diepgeslagen waterpomp(gezond drinkwater) +5 waterpompen t.b.v. irrigatie e. trainingen + ontwikkeling in conserveringsproces van dagelijks voedsel;ramppreventie                                                                                                         f. verdere ontwikkeling van verbouwen en verwerken van medicinale kruidenplanten

Een uitgebreide omschrijving van dit project vindt u op onze website onder projecten.

*Stöppelhaene is het oogstfeest dat jaarlijks in de maand augustus plaatsvindt in Raalte. Dit jaar wordt dat de 61ste keer. ( www.stoppelhaene.nl van 22 t/m 26 augustus.) De opbrengsten van de Stöppelhaene oogstgave is onlosmakelijk verbonden met het oogstfeest. De oogstgave van 2012 is bestemd voor de boerenvrouwen in Aurora.


Schoonmaken van een kanaal, verwijderen van waterlelies die de stroom van
het water verhinderen en zo de oorzaak zijn van overstromingen

Advertenties