landbouw

Willem Geertman Farm and Training Center

Afgelopen juni 2013 heeft Alay Bayan-Luson, Inc (NGO) in de Filippijnen een start gemaakt met een eigen informatie en trainingcentrum voor boeren.

 

———————————————————————————–

De landarbeiders op de suikerplantage Hacienda Luisita zijn al decennia lang betrokken bij een strijd voor land en voor eigendomsrechten van de landarbeiders.

In november 2004 begon het economische en politieke landschap drastisch te veranderen. De landarbeiders van de hacienda en de arbeiders van de suikerfabriek begonnen met een langdurige staking. Wat begon als een CAO strijd van de suikerfabriekarbeiders, kreeg brede steun van de hele bevolking uit de dorpen van de suikerfabriekarbeiders. En de strijd voor beter loon ontwikkelde zich tot een strijd voor eigen land. Het landhervormingsprogramma van de regering stond onder zware kritiek en de strijd van de arbeiders en de landarbeiders kreeg nationale steun.

Na een langdurige en vaak bloedige strijd hebben de landarbeiders en de arbeiders van de suiker- fabriek een voorlopige overwinning geboekt. Hun recht op land werd erkend waardoor de landarbeiders konden verbouwen wat ze zelf het meeste nodig hadden. En door de erkenning van dit recht werd ook hun recht om zichzelf te organiseren erkend.
In het begin was hun eigen verbouw nog beperkt tot een klein tuintje bij huis waar ze groente konden verbouwen voor eigen consumptie, een recht dat hen voor de staking werd ontkend. Het jaar daarop ontstonden boeren coöperatieven in de verschillende dorpen, waar boeren gezamenlijk honderden hectares verbouwden. In 2006 werd meer dan 1200 hectare van de vroegere suikerland door de landarbeiders verbouwd voor eigen consumptie en voor de verkoop.

De verbouw van agrarische producten is de afgelopen jaren volop doorgegaan, geleid door de vroegere landarbeiders van de suikerplantage en arbeiders van de suikerfabriek.

Van groot belang is dat de capaciteit van deze arme landarbeiders en arbeiders wordt vergroot om hun coöperatieven te versterken en hun land meer te laten opbrengen.

Er is ook steeds behoefte aan een meer vriendelijke landbouw methode in een gebied waar decenia lang chemische producten werden gebruikt in de verbouw van suiker riet.

Het project van deze Hacienda Luisita boeren is heel relevant in het regeringsprogramma om de armoede en honger te verlichten en door bij te dragen aan een gezonde landbouw.

Concreet verzoek:
100 zakken rijstzaden voor 100 beneficiaries in drie dorpen: Php 120.000,-
5 handtractoren php 500.000,-
5x 100 meter waterslang Php 50.000,-
Totaal: (US$ 16,340.00) Php 670.000,-

Advertenties