jaarverslag 2018

Stichting Stimulering Zelfredzaamheid Filippinos

Heerde,  14 april 2019

Beste donateurs, familie en vrienden,

Heel hartelijk dank voor uw jaarlijkse steun .

Wij zijn erg blij dat we met uw giften weer onze doelstellingen konden waar maken.

Naast al uw persoonlijke bijdragen mochten wij ook een aanzienlijk bedrag van € 28.000,- ontvangen van een andere goede doelen stichting.

Met deze giften konden wij overgaan tot aankoop van de grond en konden wij daarna starten met de bouw van het Willem Geertman Farm and Training Center uit de reeds opgebouwde reserves.

Tevens konden wij het schoolfonds weer voorzien van voldoende gelden, zodat alle kinderen hun opleiding konden vervolgen.

Hieronder volgt de informatie over de hulp die wij in het jaar 2018 konden leveren,

           

Schoolfonds:

Met een aanvulling uit de reserves hebben we  € 6.175,–  kunnen overmaken aan de Filippijnen voor het schoolfonds 2018-2019, zodat 68 kinderen hun opleiding konden starten of vervolgen. De kinderen en hun ouders zijn ons zeer dankbaar. We plaatsten een foto op deze website van een “thank you card” in verband met een college graduation van een van de kinderen die we gesteund hebben.

Ook voor het jaar 2019-2020 kunnen wij weer voldoende bijdragen aan het Schoolfonds , zodat de kinderen hun opleiding kunnen vervolgen.

Willem Geertman Farm and Training Center:

Het jaar 2018 was prachtig. Na ontvangst van de extra giften voor de aankoop van de grond, ging alles voortvarend van start. Na de overdracht van de grond werden ook meteen de bouwplannen uitgewerkt en kon de bouw  starten in juni.

Ook werd gestart met het bewerken van de landbouwgrond.

Bijgaand een uitgebreid verslag vanuit de Filippijnen alsmede meerdere foto’s inzake de bouw van het Center en landbewerking.

J4WG (Justice for Willem Geertman)

J4WG verslag 2018

De hearing van 18 juni is ondanks het aanwezig zijn van de gehele ABI staf, Aurora, haar advocaat, collega advocaten van het NULP niet doorgegaan omdat de speciale aanklager in deze zaak met ziekteverlof was. De zitting is verplaatst naar 24 september.

Aurora en de getuigen komen voor de zoveelste keer voor niets. Ze maken een lange reis, moeten reisgeld en het verblijf betalen. Ook worden ze steeds lastig gevallen en gefotografeerd door mensen die er duidelijk belang bij hebben hen schrik aan te jagen.

Tijdens de zitting van 24 september heeft de verdachte zijn verklaring afgelegd. Onder ede heeft hij alles ontkent, zijn verklaringen waren echter zeer verwarrend. De volgende zitting staat gepland voor 3 december.

Op 3 december heeft de verdachte tijdens een kruisverhoor opnieuw alles ontkent. De volgende zitting zal zijn in maart 2019.                                                                                                            Op de zitting in maart zijn de kruisverhoren afgerond. De rechter heeft verzocht alle documenten t.a.v. deze zaak z.s.m. bij hem te bezorgen zodat hij in juni 2019 een uitspraak kan doen.

Hoewel de “mastermind” in deze zaak waarschijnlijk niet in beeld zal komen is het toch opmerkelijk dat in een zaak als deze waarschijnlijk een veroordeling zal worden opgelegd. Inmiddels hebben Aurora en de getuigen alweer een aantal doodsbedreigingen gekregen. Steeds opnieuw worden ze lastig gevallen, geschaduwd.

Verder kunnen we melden dat Hans Gaasbeek van Lawyers for Lawyers samen met een groep mensenrechtenadvocaten zojuist terug is van een “factfinding mission” mbt advocaten en rechters die tijdens hun werk vermoord worden. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om navraag te doen naar Willems zaak en heeft ook met mensen van de Nederlandse ambassade gesproken. Ook zij zijn lastig gevallen. Ze hebben zelfs hun reis hierdoor ingekort.

AVG

Nieuws over de privacy wetgeving.

Privacy vinden wij erg belangrijk en we gaan dank ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze donateurs. Hoe wij een en ander verwerken en wat uw rechten zijn vind u in de bijlage Privacy (AVG).

Wij zijn zeer verheugd dat wij onze hulp mede door uw medewerking kunnen blijven geven ,  waarvoor onze hartelijke dank.

De organisaties Alay Bayan Inc. en Pamana in de Filippijnen waarmee wij samenwerken, alsmede de Filippinos zelf, zijn zeer dankbaar met onze samenwerking en ondersteuning.

Graag roepen wij u op onze activiteiten te blijven steunen door een gift te storten op IBAN-nummer NL75 ABNA 0516 8278 20 t.n.v. stichting Filippinos.

Advertenties