jaarverslag 2016

 

Schoolfonds

Voor dit al jaren lopende project konden wij een bedrag beschikbaar stellen

van € 6000, =, zodat de kosten voor het schooljaar 2016-2017, samen met locale funding aldaar, werden gedekt en geen van de kinderen moest afhaken.

In totaal werden 52 kinderen ondersteund; basisschool 17, high school 16 en college 19. De kinderen doen het prima op school en daarnaast zetten veel van de oudere kinderen zich in bij veel evenementen.

De examens zijn eind maart afgerond en zodra het verslag door ons is ontvangen zullen wij dit op de website plaatsen.

Justice for Willem Geertman Movement ( J4WGM)

Deze actie heeft altijd nog de volle aandacht in de Filipijnen.

Nadat weer diverse zittingen moesten worden uitgesteld,  heeft er een zitting plaats gevonden op 13 maart 2017, waarbij ook een getuige aanwezig was die de verdachte heeft aangewezen als de “gun” man. Ook was een vertegenwoordiger van de Nederlandse Ambassade aanwezig . Iedereen was blij dat er nu voortgang in de rechtszaak is. De volgende zitting is gepland op 3 juni 2017.

Vrijdag 19 mei is de première van de documentaire “War on minerals”https://stichtingfilippinos.wordpress.com/2017/04/02/kom-naar-de-vertoning-op-19-mei-amsterdam/

Elke week worden natuurbeschermers vermoord. Eén van hen was Willem Geertman.

Hij verzette zich tegen de oprukkende mijnbouw in zijn tweede thuisland, de Filippijnen. Zijn dood werd afgedaan als een roofmoord, maar documentairemaker

Jacco Groen gaat op zoek naar de ware toedracht van de moord. Waarom staan natuurbeschermers zoals Willem in de vuurlinie.

Landbouwproject in de provincie Tarlac, Luzon, Filippijnen

Tot nu is het niet gelukt grond te verwerven, of te duur of niet geschikt.

Op dit moment wordt onderhandeld door Alay Bayan Inc. met de eigenaar van een te koop aangeboden stuk grond, welk zeer geschikt is. Probleem hier is ook de vraagprijs.

Daarnaast doet zich nog een andere mogelijkheid voor waarbij de eigenaar wordt gevraagd om 2 hectare van zijn land beschikbaar te stellen.

Zodra de onderhandelingen zijn afgerond krijgen wij bericht.

Noodhulp

Ook in het afgelopen jaar is wederom de nodige schade ontstaan door Typhoon-geweld. We konden met uw extra bijdragen een behoorlijk aantal voedselpakketten laten uitdelen.

Ontvangsten en uitgaven 2016

In 2016 hebben wij een bedrag ontvangen van €5.750,- .

Daarnaast konden wij op grond van de ontvangsten in 2015 en begin 2016, de volgende uitgaven doen – € 6.000,- voor het schoolfonds en – € 10.000 voor noodhulp.