jaarverslag 2015

In 2015 werd door het bestuur eenmaal vergaderd en werd regelmatig per mail of telefoon informatie uitgewisseld over de lopende gang van zaken.

Tijdens de vergadering van 20 februari 2016 werden de jaarcijfers 2015, samengesteld door de penningmeester, goedgekeurd.

Gezondheidsproject Hacienda Luisita in de provincie Tarlac, Luzon- Filippijnen

De verworven gelden van de vastenactie in Wierden zijn goed besteed en het project is positief afgesloten. Er is een eindverslag van het project ontvangen in het voorjaar 2015, deze is te vinden op de website.

Schoolfonds

Voor dit al jaren lopende project konden wij een bedrag beschikbaar stellen

van € 6000, =, zodat de kosten voor het schooljaar 2015-2016, samen met locale funding daar, werden gedekt.

In totaal werden 52 kinderen ondersteund; basisschool 17, high school 16 en college 19. De kinderen doen het prima en zijn zeer dankbaar voor onze hulp, Daarnaast zetten veel van de oudere kinderen zich in bij veel evenementen.

Justice for Willem Geertman Movement ( J4WGM)

Deze actie heeft altijd nog de volle aandacht in de Filipijnen. Een van de daders is opgepakt en zit vast voor een ander delict. De rechtszitting wordt helaas nog keer op keer uitgesteld, het laatst 15 februari 2016. De rechter deelde mee dat een van de adcocaten voor Willem een jaar is geschorst. Onduidelijk is waarom, waarschijnlijk alweer een vertragingspoging. Er is contact opgenomen met mevrouw Verschoren van Buitenlandse Zaken om meer informatie te krijgen. Over de vermoedelijke opdrachtgevers van de moord op Willem is nog niets bekend.

Landbouwproject in de provincie Tarlac, Luzon, Filippijnen

In november 2014 is het bericht gekomen dat er goede ontwikkelingen waren rondom het aankopen van een stuk land voor de Farm and Training Center.

In januari 2015 bleek dat Alay Bayan en de groot grondbezitters geen overeenstemming konden krijgen over de verkoopprijs, deze was te hoog. Dit heeft ertoe geleidt dat er nog niet gestart kon worden met de bouw van het Farm and Training Center.

Tot nu is het niet gelukt grond te verwerven.

Hopelijk ontvangen we dit jaar nader bericht dan wel een ander voorstel op farming gebied waarvoor wij de geleden kunnen inzetten na overleg

Het SAMAKA project, waarvoor de middelen, € 32.450, =, zijn bijeengebracht tijdens het Stoppelhaenefeest 2012 in Raalte. Dit hele bedrag is besteed. Het eindverslag over de periode tot en met 2014 is voorjaar 2015 ontvangen (zie website). Het eindverslag is besproken met de commissie van WOR/Stoppelhaene te Raalte, de commissie heeft enthousiast gereageerd en was zeer tevreden.

Er is een bedrag van € 6.000,= gevraagd voor een vervolg van het project voor 2015. Hierover is nog geen toezegging ontvangen.

ANBI status, algemeen nut beoogde instellingen. Alle verplichtingen ten behoeve van het behouden van de ANBI-status zijn verricht, zodat de giften mogelijk verrekend kunnen worden bij de belastingaangifte.

Ontvangsten en uitgaven 2015

In 2014 is er afgerond € 6.000,= ontvangen. Het volledige bedrag is gereserveerd voor het schoolfonds voor het schooljaar 2016-2017. Daarnaast hebben wij € 11.700,= ontvangen tbv. Typhoon- Slachtoffers . Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitgebreid verslag. Na ontvangst zullen wij dit op onze website plaatsen