gezondheid

De taak om de volgende generatie van de arbeiders en arme landarbeiders van de Hacienda Luisita ook een menswaardig bestaan te kunnen verzekeren heeft een hoge prioriteit in de complexe strijd voor werkelijke landhervorming.
In de afgelopen jaren zijn er verschillende eigen initiatieven geweest vooral voor gezondheidszorg voor de kinderen die te lijden hebben van chronische ondervoeding wat weer de oorzaak is van verschillende ziekten.
Met name de arme land arbeiders en de arbeiders van de suikerfabriek hebben weet van een goede gezondheidszorg en hebben vaak niet de mogelijkheid -vanwege hun lage inkomen- om het noodzakelijke voedsel en medicijnen voor de kinderen te verschaffen.
Ook de organisaties van boeren en suikerrietarbeiders hebben niet de financiële
capaciteit om een allesomvattend gezondheidsprogramma op te zetten.

Het doel van dit programma is:
1. Te beginnen met een twee jaar gezondheidsprogramma dat de landarbeiders en werkers van Hacienda Luisita algemene vaardigheden en kennis bij te brengen over basis gezondheidszorg
2. Vooral de vrouwen te betrekken en in staat te stellen de leiding te nemen in deze gemeenschaps gezondheidsprogramma’s.

Concreet:
1. Opleiding van 50 gemeenschaps gezondheidswerkers in de tien verschillende dorpen van de Hacienda;
2. Een voedselprogramma voor 500 kinderen tijdens de ‘magere maanden van het jaar (Juli-October);
3. Een gezondheidsormings programma voor 10% van de inwoners van de tien dorpen.

Om de deelname van de hele gemeenschap te verzekeren en om de gemeenschap dit gezondheidsprogramma eigen te maken, is versterking van de verschillende vrouwen organisaties een essentieel onderdeel van dit project.

Concreet Verzoek:

1.Opleiding van 50 gemeenschaps gezondheidswerkers in de tien verschillende dorpen van de Hacienda;
Twee drie dagen trainingen met 25 deelnemers,vervoersonkosten,kost en inwoning:
Euro: 4,000.= ,Eigen bijdrage: 1,000 euro: € 3.000.-.

2.Basis pakket medicijnen voor 10 dorpen: 10 x 1,000 euro € 8.000.-

3. Een voedselprogramma voor 500 kinderen tijdens de “magere” maanden van het jaar (Juli-October);
twee maal per week: 32 x500 kinderen x 1 Euro € 16.000,-

4. Verbouw en gebruik van kruiden medicijnen: eigen bijdrage

5. De bouw van een klein en eenvoudig gezondheids centrum. € 5,000.-

Totaal voor twee jaar: € 32,000.=

Lees hier de reacties van een aantal cursisten die de training in het kader van het gezondheidsproject hebben gevolgd.