financieel overzicht 2017

 

2017
Balans 2017
Activa 31-12-17 Passiva 31-12-17
Liquiditeiten  Vermogen  581,36
r/c  703,58
spr.  23.074,94
 23.778,52
 Schulden
 Reserve Farm- and
 Training Center  18.000,00
Nog te ontv.  Schoolfonds 2018-2019  5.200,00
rente  2,84
 23.200,00
Totaal  23.781,36  Totaal  23.781,36
V.& W. 2017
Ontvangsten
giften  7.690,50
rente  31,64
 7.722,14
Uitgaven
bankkosten  (113,50)
algemene kosten  (106,83)  (220,33)
Schoolfonds  (5.900,00)
Reiskst.ABI bezoek Ned.  (500,00)
J4WG  (100,00)
Resultaat 2017  1.001,81
Advertenties