financieel overzicht 2016

Financieel jaaroverzicht 2016
Balans 2016
Activa 31-12-16 Passiva 31-12-16
Liquiditeiten Vermogen 2.461,70
r/c 2.433,41
spr. 20.343,30 Schulden
22.776,71 Farmfonds 15.020,00
Schoolfonds 5.300,00
nog te ontv. 20.320,00
rente 4,99
Totaal 22.781,70 22.781,70
V.& W.rekening 2016 In 2016
Uitgaven t.l.v reserves 2015
Ontvangsten
giften 5.750,00 Schoolfonds -6.000,00
rente 135,68 Noodhulp -10.000,00
totaal -16.000,00
Uitgaven
bankkosten en alg.kosten -272,50 -272,50
Resultaat 2016 5.613,18
Advertenties