financieel overzicht 2013

Verlies en Winstrekening 2013  
Giften
Schoolfonds €   2.050,00
Gezondheidsproject € 13.600,00
Landbouwproject € 15.970,00
Human Rights project €   5.570,00
Algemeen €   6.121,83
totaal giften €   43.311,83
Rente €           84,28
totaal ontvangsten €   43.396,11
Uitgaven
Alg.Kosten €       312,51
Bankkosten €       148,76
Kst.J4WGM in Fillip. €       440,33
Totaal kosten €       901,60 €       (901,60)
Schoolfonds €   5.000,00
Noodhulp €   4.000,00
Gezondheidsproject € 12.250,00
J4WGM, €   5.420,00
Totaal hulp € (26.670,00)
totaal kosten/hulpuitgaven € (27.571,60)
Correctiepost bijdrage Au €   1.704,83 €   (1.704,83)
totaal uitgaven € (29.276,43)
Saldo giften/uitgaven €   14.119,68
Saldo vgn.jaar €     9.180,69
Saldo Kasmiddelen €   23.300,37
Balans 2013  
Activa
nog te ontvangen rente €         161,31
liquiditeiten bank €   23.300,37
balanstotaal €   23.461,68
Passiva
vermogen € 2.941,68
schulden € 14.520,00 landbouw
€6.000,00 onderwijs
balanstotaal €   23.461,68
Advertenties