financieel overzicht 2012

 Stichting stimulering zelfredzaamheid   Filippinos
Financieel Overzicht
 2012 2011
Ontvangen giften
Schoolfonds  €  6.370,00  €   3.450,00
Algemeen  €  7.351,34  €   9.500,00
Collecte Herdenkingsdienst Wim  €  1.075,00
totaal ontvangen giften  €  14.796,34  €  12.950,00
Uitgaven
Alg.kosten  €    371,48  €     101,63
Kosten Au/Theresa J4WGM  €    484,76
Herdenkigsdienst Wim  €    350,00
Bankkosten  €      42,50  €       60,50
Totaal kosten  €  (1.248,74)  €      (162,13)
Uitgaven hulp
Schoolfonds  €  5.000,00  €   5.000,00
Computer Schoolkinderen  €  1.250,00
Noodhulp  €  1.000,00  €   2.895,50
Gezondheidsproject  €  2.750,00  €   1.600,00
Landbouwproject  €  2.200,00  €   3.100,00
totaal uitgaven hulp  € (12.200,00)  € (12.595,50)
Totaal uitgaven  € (13.448,74)  € (12.757,63)
Saldo giften/uitgaven  €   1.347,60  €       192,37
Saldo vgn.jaar  €   7.833,09  €    7.640,72
Saldo Kasmiddelen 31-12-2012  €   9.180,69  €    7.833,09
Schulden per 31-12-12  €  (2.079,83)
Saldo beschikbare middelen  €   7.100,86
Gereserveerd   voor schoolfonds 2013-2014  €  (5.000,00)
Voor het   project SAMAKA, omarmd door de Oogstgavecommissie van de
Stoppelhaene   te Raalte in 2012, werd een bedrag bijeen gebracht van € 34.500,–.
Deze middelen worden rechtstreeks door de oogstgavecommissie aan de Filippijnen
overgemaakt.