financieel overzicht 2015

Balans 2015
Activa 31-12-15 31-12-14 Passiva 31-12-15 31-12-14
Liquiditeiten Vermogen 2.755,00 2.680,00
23.163,00 23.032,00
Schulden
Res.Farm-Training 14.520,00 14.520,00
Center
Nog te ontv. Schoolfonds 2016-2017 6.000,00 6.000,00
rente 112,00 168,00
20.520,00
23.275,00 23.200,00 23.275,00 23.200,00
V.& W.rek. 2015
Ontvangsten
giften 17.790,00
Bijdrage Stoppelhaene Samaka 4.450,00
rente 112,00
totaal ontvangsten 22.352,00
Uitgaven
Schoolfonds -6.000,00
Samaka proj. -4.450,00
alg kosten -177,00
noodhulp -11.700,00
-22.327,00
Resultaat 25,00