Nieuwsbrief februari 2018

Hoe staat het met de stichting?

Met een kleine aanvulling uit de reserves hebben we  Euro 5.900,- kunnen overmaken aan de Filippijnen voor het schoolfonds 2017-2018. Zij waren zeer dankbaar dat met onze hulp alle kinderen hun schooltijd konden vervolgen. Ook voor het jaar 2018-2019 kunnen wij weer voldoende bijdragen aan het Schoolfonds .

Wat betreft het Farm project kregen wij helaas bericht dat de aankoop van de grond geen doorgang kon vinden daar de toegangsweg niet vrij toegankelijk was. Er wordt gezocht naar een ander stuk land dat wel aan de voorwaarden voldoet. Wij hopen dat dit jaar onze wensen voor het Willem Geertman’s Farm and Training Center worden vervuld. De reserves voor de aankoop grond en bouw konden worden aangevuld met uw bijdragen tot een bedrag van Euro 18.000,-.

J4WG (Justice for Willem Geertman)

Tot op heden is er weinig voortgang in de rechtszaak .

Wij ontvingen via Herman van de Ned.Ambassade en Aurora in de Filippijnen bericht dat in de laatste zitting, 17 januari,  weer geen voortgang is gemaakt in deze zaak daar 2 personen niet op de zitting waren verschenen.

De rechter verzocht de advocaten meer druk uit te oefenen op deze personen zodat zij de komende zitting, vastgesteld op  26 februari, wel verschijnen.

Ook de Ned.Ambassade heeft de autoriteiten gevraagd alles in het werk te zetten om de getuigen bij de zittingen te betrekken.

                                                       —————————————————

Wij zijn zeer verheugd dat wij onze hulp met uw medewerking kunnen blijven geven ,  waarvoor onze hartelijke dank.

De organisaties Alay Bayan Inc. en Pamana in de Filippijnen waarmee wij samenwerken, alsmede de Filippinos zelf, zijn zeer dankbaar met onze samenwerking en ondersteuning.

Graag roepen wij u op onze activiteiten te blijven steunen door een gift te storten op IBAN-nummer NL75 ABNA 0516 8278 20 t.n.v. stichting Filippinos.

Extra hulp voor verwerving van benodigde grond wordt zeer op prijs gesteld.

Advertenties

12 februari 2018. Nieuwsberichten.