nieuwsbrief 2014

Beste donateurs en familie,

Het einde van het jaar komt weer in zicht en dat is voor ons een goede reden om jullie op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar van Stichting Stimulering Zelfredzaamheid Filippinos.

Projecten

In het bijgevoegde verslag is te lezen hoe er in de Filippijnen gewerkt is aan de projecten op het gebied van landbouw, gezondheid, onderwijs en het project J4WGM (Justice for Willem Geertman Movement). Het zijn mooie projecten en wij zijn trots op de resultaten die behaald zijn dankzij jullie donaties. Bedankt voor uw vertrouwen in onze stichting.

Afscheid

Na een periode van grote betrokkenheid en zich te hebben ingezet voor de Stichting, heeft Maria Jutten-Geertman besloten zich per 1 december 2014 terug te trekken uit het bestuur van de Stichting. Onze dank is groot voor alles wat Maria voor de Stichting heeft gedaan.

Focus 2015

Het komende jaar zal de focus van de Stichting liggen op het continueren van de lopende projecten, waarbij de nadruk zal liggen op het schoolfonds. De Stichting is in het verleden opgericht met als doel kinderen en studenten financieel te ondersteunen, zodat het voor hen mogelijk is om onderwijs te volgen. Jaarlijks steunen wij tussen de 40 en 50 kinderen en studenten, zodat zij onderwijs kunnen volgen. Wij zien het als een belangrijke taak van de Stichting om juist deze leerlingen ook het komende jaar weer te ondersteunen, om op die manier de kans te vergroten op een betere toekomst. Ook zullen wij bij gevraagde noodhulp ons blijven inzetten om hulp te verlenen.

Daarvoor hebben wij jullie hulp nodig, want juist jullie donaties maken het mogelijk om aan deze vraag te voldoen.

Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL75 ABNA 0516 8278 20 t.n.v. Stichting Stimulering Zelfredzaamheid Filippinos.

Wij wensen jullie allen een feestelijke december maand toe en alvast alle goeds voor 2015!!!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Projecten Stichting Stimulering Zelfredzaamheid Filippinos

Gezondheidsproject Hacienda Luisita, provincie Tarlac

Dit project is in de afgelopen paar jaar zeer goed verlopen, mede door ons verstrekte bijdragen.

Er zijn in de 10 dorpen, behorend tot dit gebied, tientallen mensen opgeleid tot gezondheidsmedewerker middels clinic’s . Daarnaast hebben 72 medewerkers de basic farmacologie training gevolgd. De productie van geneesmiddelen is goed opgestart.

In de magere maanden van het jaar konden ruim 500 kinderen gedurende 16 weken worden voorzien van voldoende voedsel.

Schoolfonds  

Dit lopende schooljaar 2014-2015 konden wij met onze bijdrage van euro 5.500,=

47 kinderen ondersteunen in hun opleiding op basisschool, highschool of college.

Farm and Training center

Het doel van dit project is het realiseren van een trainingscentrum voor boeren. Dit project verloopt met vertraging. Enerzijds door afkeuring van de eerste aangeboden stukken land en anderzijds door een traag proces van vastlegging landrechten.

De afgelopen maanden is onderhandeld over een vruchtbaar stuk land. De toekomstige eigenaar heeft al aangegeven dat na verkregen rechten dit wordt aangeboden voor het landbouwproject en de bouw van het training center. De verwachting is dat e.e.a deze maand wordt afgerond, zodat in januari kan worden gestart en wij de bijeen gebrachte gelden beschikbaar kunnen stellen.

Samaka project provincie Aurora

Dit 3-jarige landbouw en gezondheids project, gerealiseerd door de verkregen gelden uit de Stoppelhaene-activiteiten in Raalte, wordt binnenkort opgeleverd. Het is uitstekend verlopen .

J4WGM

Voor de actie “ Justic e for Willem Geertman” wordt constant aandacht gevraagd.

Sinds een half jaar zit een van de daders vast. De tweede is nog op vrije voeten. De rechtszaak is begonnen. Op 19 november 2014 is de eerste zitting geweest en heeft ook Zr.Cecile Ruiz van de mensenrechtenorganisatie Karapatan haar getuigenis kunnen houden. Hopelijk worden ook de echte daders, opdrachtgevers, ontmaskerd.

Advertenties

14 januari 2015. Nieuwsberichten.